Bureau

DE architekten is eenĀ bureau met ruime ervaring in:

  • Woningbouw, vrije sector en sociale woningbouw
  • Renovatie en herbestemming
  • Utiliteitsbouw, waaronder kantoren en bankgebouwen
  • Bedrijfsgebouwen: garages, transport- en distributiecentra
  • Onderzoek en ontwikkeling: haalbaarheidsstudies t.b.v. planontwikkeling in een vroeg stadium en deelname aan de ontwikkeling van nieuwe producten
  • Bijzondere projecten zoals kerkgebouwen, villa’s en golfbaancomplexen
  • Werkzaamheden aan monumenten