Bomen- Bloemenkwartier

  • Bomen- Bloemenkwartier Woerden DE architekten
  • Bomen- Bloemenkwartier Woerden DE architekten
  • Bomen- Bloemenkwartier Woerden DE architekten
  • Bomen- Bloemenkwartier Woerden DE architekten
  • Bomen en bloemenkwartier DE architekten
  • Bomen en bloemenkwartier DE architekten
  • patiowoningen Woerden DE architekten

Binnenstedelijke herontwikkeling in het Bomen- en bloemen kwartier te Woerden.
Het betreft de nieuwbouw van een gezondheidscentrum, 24 appartementen en 14 patiowoningen. Het plan bestaat uit een gebouw met in de plint een gezondheidscentrum waarboven zich twee woonlagen bevinden en daarnaast twee blokken met patiowoningen.
De patiowoningen hebben een kleinschalige opzet passend bij het bestaande karakter van de locatie. De blokopzet sluit aan bij de bestaande omliggende verkaveling en  versterkt de doorzichten naar de openbare groenzone.
Het betreft levensloopbestendige woningen met waarbij alle primaire ruimten zich op de begane grond bevinden en alle ruimten zijn vormgegeven conform de eisen van Woonkeur.

Bomen- Bloemenkwartier Woerden DE architekten