Town Garden

  • Nature Town Garden DE architekten
  • Nature-Town Garden DE architekten
  • Nature-Town Garden DE architekten
  • Nature-Town Garden DE architekten
  • Nature-Town Garden DE architekten
  • Nature-Town Garden DE architekten
  • Nature-Town Garden DE architekten
  • Nature Town Garden DE architekten

In het plangebied Terwijde Zuid heeft DE architekten een ontwerp gemaakt voor 104 appartementen en 38 eengezinswoningen. Het project bestaat uit 2 blokken met elk 52 appartementen en 19 eengezinswoningen die gefaseerd worden gerealiseerd.

Het appartementencomplex bestaat uit een rechthoekig gebouw van 6 woonlagen en is met het woonprogramma gericht op het zuiden. Ontsluiting vindt plaats door middel van portieken. Het appartementengebouw vormt een geluidscherm voor de 19 achtergelegen eengezinswoningen. Appartementen en eengezinswoningen zijn als een eenheid ontworpen waarbij gemetselde erfafscheidingen zorgen voor een afgesloten bouwblok met tuinen, speeltuin en parkeerterrein op gemeenschappelijk privé-gebied.
In het plan is extra aandacht besteed aan biodiversiteit.

thetowngarden.nl